Potansiyel Müşteri Reklamı Koşulları

Meta, bir kullanıcının size e-posta adresini veya diğer kullanıcı bilgilerini vermesini sağlayan bir reklam ünitesi yayınlayabileceğiniz özellikler sunmaktadır (“Potansiyel Müşteri Reklamları”). “Kabul Et” seçeneğine tıklayarak veya bu koşullara tabi olan özellikleri kullanarak aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

A. Tarafınızdan gönderilen tüm Potansiyel Müşteri Reklamlarının bu koşullara ve https:www.facebook.com/legal/terms adresinde bulunan Meta Hizmet Koşulları’na (aşağıda tanımlandığı haliyle ve https://www.facebook.com/policies/ads adresinde bulunan ve https://developers.facebook.com/policy/ adresindeki Potansiyel Müşteri Reklamları İlkesi’ni ve Facebook Platform İlkesi’ni de kapsayan Meta Reklam İlkeleri’ni ve https:www.facebook.com/legal/commercial_terms adresinde bulunan Meta Ticari Koşulları’nı içerecek şekilde), yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve mevzuata uygun olmasından (Meta kullanıcılarına gerekli açıklamaları yapmak da dahil) tamamen siz sorumlu olursunuz. Bu koşulları bir üçüncü taraf adına kabul ettiğiniz durumlarda, söz konusu tarafın temsilcisi olarak söz konusu taraf adına bu özelliği kullanma ve söz konusu tarafı bu koşullara bağlayacak yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

B. Her Potansiyel Müşteri Reklamının Meta kullanıcıları için aşağıdaki açıklamaları içermesini sağlarsınız: (i) Potansiyel Müşteri Reklamında tanıtımı yapılan teklif için gerekli tüm koşullar (ör. uygunluk kriterleri, bitiş tarihi veya kullanımdaki kısıtlamalar) (“Teklif Koşulları”) da dahil, yürürlükteki yasalara, kurallara ve mevzuata uygun olması için gerekli ve yeterli olan tüm açıklamalar ve seçim mekanizmaları; (ii) bir kullanıcının Potansiyel Müşteri Reklamı yoluyla size veri göndermesi halinde bu verilerin gizlilik ilkeleriniz çerçevesinde yönetileceğine dair net ve belirgin bir açıklama ve (iii) gizlilik ilkelerinize bir bağlantı. Ayrıca, hiçbir Potansiyel Müşteri Reklamının erişkin olmayanları hedeflememesini sağlarsınız.

C. “Potansiyel Müşteri Reklamı Verileri”, bir Meta kullanıcısının Potansiyel Müşteri Reklamı aracılığıyla size göndermeyi seçtiği, Meta kullanıcısının e-posta adresini ve başka kullanıcı bilgilerini içerebilecek bilgiler anlamına gelir.

D. Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini yalnızca bu şartlara uygun olarak kullanabilirsiniz; Meta Platform İlkesi; Meta Reklam İlkeleri; gizlilik ilkeniz; Potansiyel Müşteri Reklamları ve yürürlükteki yasalar, kurallar ve mevzuat (geçerli tüm veri gizliliği, reklam verme, telefonla pazarlama veya diğer yasalar dahil) aracılığıyla size Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini sağlamayı kabul ederken Meta kullanıcısı tarafından kabul edilen Teklif Koşulları, onaylar, ek koşullar ve şartlar. Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini bir reklamveren adına alıyorsanız bu Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini sadece o reklamveren adına kullanabilir ve paylaşabilirsiniz ve bu Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini başka bir reklamverenden gelen verilerle çoğaltamaz, karıştıramaz veya destekleyemezsiniz.

E. Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini yalnızca bu kısmın izin verdiği şekilde satabilir veya aktarabilirsiniz. Potansiyel Müşteri Reklamı Verileri, alıcı, Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini yalnızca toplanma amacını yerine getirmek için kullanırsa satılabilir veya aktarılabilir (makul şekilde belirgin bir bildirimde açıklandığı ve toplama noktasında kullanıcı tarafından kabul edildiği şekilde). Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini bir üçüncü tarafa satmanız veya bir üçüncü tarafla paylaşmanız halinde bunu, riskini tamamen üstlenerek yaparsınız ve bu üçüncü tarafın bu koşullara ve yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve mevzuata uymasını sağlarsınız.

F. Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini yetkisiz veya yasadışı işlemeye ve kazara kayıp, imha ya da hasara karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacaksınız ve işlemenin niteliğini, kapsamını, bağlamını ve amaçlarını ve ayrıca riskleri göz önünde bulunduracaksınız. Potansiyel Müşteri Reklamı Verilerini, Meta (Meta API’leri dahil) tarafından belirtilen protokoller aracılığıyla kullanabilirsiniz ve bu protokolleri kullanma şekliniz Meta’nın Platform İlkesiyle uyumlu olmalıdır.

G. Meta, istediği zaman Potansiyel Müşteri Reklamı özelliğine erişimi değiştirebilir, dondurabilir veya sonlandırabilir ya da bu özelliğin kullanılabilirliğini durdurabilir. Potansiyel Müşteri Reklamı özelliğini kullanmaktan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

Potansiyel Müşteri Reklamlarını kullanmanız bu koşullara tabi olacaktır. Bunlar, Meta’dan reklam envanteri satın almanız için geçerli olan koşulların (bunlarla sınırlı olmamak üzere Meta Reklam İlkeleri dahil) yerini almaz ve söz konusu koşullar geçerli olmaya devam eder. Bu Potansiyel Müşteri Reklamları özelliği, Meta’nın Hizmet Koşulları uyarınca (https://www.facebook.com/legal/terms, “Meta Koşulları”) uyarınca Meta’nın bir parçasıdır ve bu Potansiyel Müşteri Reklamları özelliğini kullanmanız, Meta’yı kullanmanızın ve Meta’daki eylemlerinizin bir parçası olarak kabul edilir. Bu Koşullar ile Meta Koşulları arasında açık bir ihtilaf olması halinde, bu koşullar sadece ihtilafın kapsamı dahilinde ve sadece Potansiyel Müşteri Reklamları özelliğini kullanmanızla ilgili olan durumlarda geçerli olacaktır. Meta, bu koşullara uymanızı takip etme veya denetleme ve bu koşulları zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar ve bu özelliği kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Son Değişiklik Tarihi: 23 Ağustos 2022

    Not Tags

Bir cevap yazın